Vyhledávání


Kontakt

GEODETICKÉ PRÁCE
U Kapličky 441/9
Horova 1587/20
Litoměřice
412 01

+420 724 025 930
+420 720 544 633

E-mail: vanek.cz@gmail.com

Anketa

Vítáme Vás na stránkách naší firmy GEODETICKÉ PRÁCE - Vaněk. Naše soukromá firma vznikla v roce 1991, po rozpadu Krajského projektového ústavu (KPÚ) v Ústí nad Labem. Svým zákazníkům a partnerům nabízíme kompletní geodetické služby. Našimi zákazníky jsou zavedené projekční a architektonické kanceláře, státní organizace i drobní stavebníci.

Na požádání Vám zdarma vyhotovíme cenovou kalkulaci na požadované práce a sdělíme termín vyhotovení zakázky. Při stanovení předběžné ceny používáme Ceník pro oceňování zeměměřických výkonů, s možností smluvních cen.

 

PROVÁDÍME :

  • ►  zhotovení základních a účelových map různých měřítek (digitální podoba 2D, 3D)
  • ►  vyšetření a zákres průběhu inženýrských sítí
  • ►  lokace (vyhledání) podzemních inženýrských sítí, zaměření jejich polohy, passportizace
  • ►  zákres hranic pozemkových parcel
  •  vytyčovací práce
  • ►  zhotovení dokumentace skutečného provedení staveb
  • ►  zhotovení podkladů pro potřeby projektování (např. dopravní stavby, vodohospodářské stavby, geologický průzkum...)
  • ►  sledování pohybů a deformací sledovaných objektů (svahy, opěrné zdi, stavební objekty)

 

ZAJIŠŤUJEME:

  • ►  vytyčení vlastnických hranic
  • ►  vyhotovení geometrických plánů (dále jen GP)

                   GP pro rozdělení pozemků (parcelace, výkupy)
                   GP pro zaměření skutečného stavu ke kolaudaci
                   GP pro obnovu parcel Pozemkového katastru
                   GP pro vyznačení věcného břemene (právo chůze,jízdy aj.)

             ►  důlní měření (tunely, jeskyně, sklepní prostory...)

             ►  zaměřování jeřábových drah

             ►  práce na železničním svršku

 

Práce provádíme a výsledky odevzdáváme v nasmlouvaném termínu, při respektování dohodnutých cen (i bez DPH).

Pracujeme dle požadavků objednatele i nad rámec obvyklé pracovní doby (soboty, neděle, svátky).

Práce provádíme dle závazných norem a předpisů, s použitím moderních kalibrovaných přístrojů.

 

V případě jakýchkoli dotazů využijte náš Kontakt

PF 2018